Dechový Orchestr Štramberk - windbandstramberk.cz

Dechový Orchestr Štramberk

Z historie orchestru

Vznik orchestru je datován rokem 1912. Původně malý dechový orchestr se záhy rozrostl na velké, více než padesátičlenné hudební těleso.
Pro svou vysokou uměleckou úroveň byl orchestr zván k četným vystoupením v širokém okolí města. V letech 1940 - 1945 pak vlivem válečných událostí byla činnost orchestru omezena jen na vystoupení místního významu.

Své účinkování na všech větších kulturních akcích ve Štramberku a v okolních obcích orchestr opět obnovil na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Postupně však příležitostí k prezentaci orchestru na veřejnosti ubývalo, což se mimo jiné projevilo také postupným úbytkem hráčů a nezájmem mladých, kteří by byli ochotni učit se hře na dechový nástroj.

V roce 1984 měl tedy orchestr jen asi 22 převážně starších hudebníků. Nástupem nového kapelníka v roce 1985 se začala psát další kapitola historie orchestru. Jeho vědomosti nabyté při studiu Vojenské hudební školy a zkušenosti získané působením v profesionálním orchestru se brzy projevily.

V roce 1987, kdy orchestr oslavoval 75. výročí svého vzniku účinkovalo při jubilejním koncertu již téměř padesát stabilních hráčů.
Se zvyšující se uměleckou úrovní orchestru se zvětšoval i počet vystoupení a tím se orchestr opět dostával do podvědomí milovníků tohoto žánru.
Orchestr začal trvale spolupracovat s předními českými dirigenty a skladateli v oblasti dechové hudby (Miloš Machek, Pavel Staněk, Vladimír Studnička, Evžen Zámečník, Jaroslav Zeman a další). Na základě těchto výsledků byl orchestr pozván k veřejné rozhlasové nahrávce svého jubilejního koncertu. Mnohé nahrávky z tohoto koncertu byly tak zdařilé, že se několikrát vysílaly v Československém rozhlasu Ostrava.

V tomto období se objevila řada nabídek k účasti na soutěžích a festivalech doma i v zahraničí. Vzhledem k možnostem orchestru bylo využito pouze některých nabídek. Tato vystoupení se setkala s velmi kladným hodnocením jak ze strany odborníků, tak také ze strany posluchačů.
V současné době má orchestr asi 50 hráčů a jeho věkový průměr je 26 let. Orchestr je schopen prezentovat tradiční koncertní českou dechovou hudbu stejně tak jako skladby současných autorů českých i zahraničních. Při festivalových vystoupeních orchestr hraje pochodovou hudbu s účastí mažoretkové skupiny.

© 2011 www.windbandstramberk.cz | Created and desinged by webdesign4u.cz | O webu | Admin